STOP SHARK FINNING

you can save land, but can you save the sharks in the sea?!

Finning

Bij finning (ontvinnen) worden haaien ontdaan van hun vinnen en worden daarna terug gegooid in de zee. Hierdoor verdrinken ze. Deze haaienvinnen worden gebruikt voor haaienvinnensoep. Wij willen dit ontvinnen tegengaan!