Kinderrechten

Melissa, Marlene & Patrick

Vroeger en nu

Kinderen werden ontzettend slecht behandeld, vaak zelfs mishandelt en Van Houten was hier fel tegen en diende in 1873 een wetsvoorstel in bij de tweede kamer. In 1874 kregen we het Kinderwetje van van Houten en werd het leven voor het kind veel beter omdat ze rechten kregen.

Het dagelijks leven

 Alle kinderen hebben recht op liefde en zorg. Het is helaas niet altijd vanzelfsprekend dat ze die ook krijgen. De meeste ouders zijn goede ouders. Maar er zijn ook ouders die niet goed weten hoe ze met hun kinderen moeten omgaan. Het is belangrijk dat alle kinderen worden beschermd door volwassenen. Kinderen zijn kwetsbaar.

Onze mening

De invoer van kinderrechten is volgens ons erg belangerijk voor een goede samenleving. Wij vinden dat iedereen recht heeft op goed onderwijs en een basis voor een mooie toekomst.