DLF

Støt DLF i kampen om retfærdighed for lærerene

Anders Bondo Christensen formand for DLF

Danmarks Lærerforening ønsker obligatorisk og bredere valgfagsundervisning i folkeskolen, og står det til formand Anders Bondo Christensen, skal der gøres plads til flere folk uden en læreruddannelse i rygsækken.


Tre strategiske mål, der kan give retning for hele folkeskolen

Regeringen har fremlagt tre strategiske mål for folkeskolens udvikling.

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Skoleelever siger nej tak til heldagsskole

Frederik fra 7. klassen er ikke tilfreds.

"Jeg synes det er noget lort at vi måske skal begynde at være i skole til klokken 16. Vi skolebørn bliver alt for trætte og kan ikke koncentrerer os mere end til kl. 14 højest. Selv når vi får fri 14.30 er det ved at blive lidt et problem, men vi holder den sidste halve time ud. Hvis vi skal begynde at være her til klokken 16, ved jeg med mig selv at vi ikke kommer til at lærer noget fordi vores hjerne er et andet sted" siger Frederik fra 7. klasse.

Løsning skole er også gået aktivt ind i kampen mod mindre forberedelsestid

De besluttede at de ville lave den berømte sang 'Gangnam style' om til 'Gangvagt style' for at vise at lærerne har brug for mere forberedelsestid og for fjerne nogle fordomme om lærerne.