Kolgruppen

Grupp 14

Kol

Hittat 1807

Hård pressad kol = diamant.

Ickemetall

Kol 14, Radioaktivt ämne.

Kisel

Hittat 1823

Används som halvledare.

Kisel finns oftast i form av kiseldioxid eller i silikatmineral.

Ickemetall

Germanium

Hittad år 1886.
Halvmetall

Tenn

Hittad 4000-3000 f.kr

Används som rostskydd.

Halvmetall

Bly

Hittadi mitten av 1800-talet

används som ett skydd runt kablar(vattenskydd).

Tungmetall, Giftig ämne.

Gemensamt för ämnena i gruppen

Dom delar gärna elektroner med andra atomer.
Tendensen avtar i takt med att atomens storlek ökar.
Alla har 4 valencelektroner.
Reagerar med ungefär samma ämnen.
Alla är fasta vid rumstemperatur.