מלחמת ששת הימים

Hakotel - Ofra Haza

כיבוש הכותל

Monday, June 5th 1967 at 9pm

הכותל המערבי, ירושלים

Jerusalem

כיבוש הכותל על ידי הצנחנים
שחרור הכותל 1967

ביבליוגרפיה