Pedagogisch Medewerker

Lesweek 1

ROC Midden Nederland

De eerste indruk

Mijn eerste indruk was dat het een leuke en interessante opleiding is en dat ik een leuke klas heb.