Какво ново?

Кооперативна Академия търси координатор социални проекти

Отворена позция!

Координатор социални проекти е открит хоризонт за комуникация и споделяне на вдъхновение със света. Нашата организация популяризира кооперативният модел на грижа в ранна възраст. Така търсеният координатор отдава време и мотивация в подкрепа на нашата кауза.
Как?
Като координира провеждането на семинари, обучения, групи за игра, рождени дни, обмяна на опит или просто кооперативно пиене на чай : )
Опит?
Не ни е нужен. Търсим едно специфично отблясване в крайчеца на усмивката, което казва много.
Офис?
От къщи или в съседната чайна, или сред възглавниците на килима в стаята за игра.
Заплащане?
Мотивиращо

Нека растем заедно

Ако това е за вас или ваш познат...

...свиркайте! Пишете на koopacademy@gmail.com

Очакваме Ви <3

Ние сме

Кооперативна Академия е организация, занимаваща се с алтернативни образователни практики, деца, родители, учители, екологични проекти и много други.