Middeleeuwse steden Bornem en Puurs

bezienswaardigheden

Mottekasteel

De bewoning gaat op zijn minst terug tot een middeleeuws mottekasteel. Van 1470 tot 1797 werd het domein, en de omliggende regio, beheerd door de cisterciënzers, kloosterlingen van de abdij van Hemiksem, die er talrijke gebouwen oprichtten, waaronder een nog bestaande, en thans gerestaureerde tiendenschuur uit 1777. Daarna kwam het domein in wisselend privébezit. De grondvesten van het oude abdijgebouw, afgebroken na de Franse revolutie, zijn gedeeltelijk opgegraven en 's zomers goed te bezichtigen.

Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde

Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde bevindt zich aan de oever van de Oude Schelde, een sinds de 13de eeuw afgesneden arm van de Schelde.

Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde werd eind 19de eeuw gerenoveerd door architect Hendrik Beyaert. Hij bewaarde de proporties van het prachtige Renaissancekasteel gebouwd door de Spaanse edelman don Pedro Coloma.