Podela računarskih mreža

Topologije

Topologije računarskih mreža

Topologija računarske mreže nastaje geometrijskim uređenjem veza i čvorova koji čine mrežu.


Osnovne topologije u difuznim mrežama su:

- topologija magistrale (bus topology)

- topologija prstena (ring topology)

- topologija zvezde (star topology)

i hibridne topologije koja nastaju kombinacijama osnovnih topologija.


Topologija magistrale podrazumeva povezivanje svih čvorova pojedinačno na magistralu preko koje se uspostavlja komunikacija među njima. Primeri realizacije ovakve topologije su mreže 10BASE5 i 10BASE2 tj mreže standarda IEEE 802.3 i 802.3a.

Big image

Topologija prstena podrazumeva povezivanje svakog čvora sa dva susedna tako da povezani čvorovi čine prsten. Primer realizacije ovakve mreže je IBM Token Ring mreža ili po njoj razvijena mreža standarda IEEE 802.5.

Big image

Topologija zvezde podrazumeva povezivanje svih čvorova na centralni čvor. Primeri realizacije mreža sa ovakvom topologijom su sve moderne Ethernet mreže od 10BASE-5, 10BASE-T, preko 100BASE-TX, 100BASET2 do trenutno najbržih 1000BASE-T mreža koje koriste UTP kablove i razvodne uređaje (hub), komutatore (swith) ili rutere (router) kao centralni čvor.

Big image

Osnovne topologije u mrežama od tačke do tačke su:

- topologija sa potpunim povezivanjem

- topologija sa nepotpunim povezivanjem


Topologija sa potpunim povezivanjem podrazumeva povezivanje svakog čvora u mreži sa svakim. U praksi bi to značilo da u mreži od n računara svaki računar mora da ima n-1 portova i mreža mora da ima 0.5*n*(n-1) veza što bi bilo apsolutno neekonomično. Topologija sa nepotpunim povezivanjem (mash) podrazumeva da do svakog čvora postoje bar dve putanje. Praktično je neophodno manje portova na računarima i manje veza među njima nego u topologiji sa potpunim povezivanje, a u slučaju prekida jedne veze u svakom trenutku je obezbeđena bar još jedna alternativna.

network topologies explanation

Veličina mreže

U zavisnosti od prostora koji pokriva, računarske mreže možemo podeliti na:


- lokalne mreže (LAN – Local Area Networks)

- regionalne mreže (WAN – Wide Area Networks)


Lokalna mreža je prostorno ograničena na jednu prostoriju, gradu ili više zgrada. Može se sastojati od dva-tri računara pa do više stotina računara obično u vlasništvu jedne kompanije, organizacije ili pojedinca.

Regionalna mreža pokriva veliku geografsku oblast – čitav region, državu, kontinent. U ovim mrežama se koristi oprema provajdera telekomunikacionih usluga koja je znatno boljih karakteristika nego ona u lokalnim mrežama.

Funkcionalan odnos čvorova u mreži

Računarske mreže možemo podeliti prema funkcionalnim odnosima čvorova na:


- klijent-server (client-server) mreže

- ravnopravne (peer-to-peer) mreže


Mreže tipa klijent-server imaju dve vrste čvorova: klijente i servere. Klijent je računar koji koristi resurse mreže. Server je računar koji svoje resurse stavlja na raspolaganje klijentima i nadgleda funkcionisanje mreže.

U ravnopravnoj mreži svaki računar može da funkcioniše i kao klijent i kao server tj. može i da stavi na raspolaganje svoje resurse i da koristi tuđe. Loše strana peer-to-peer mreža je otežana administracija mreže.

Peer to Peer and Client Server