Erkennen

Wanneer is dat nodig?

Big image

Algemene informatie over erkenning

Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Door de erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.
Hoe zit het met erkenning en gezag over je kind?

Hoe erkent de man een kind?

Om een kind te kunnen erkennen heeft de man toestemming nodig van de moeder. Als de man een kind van twaalf jaar of ouder wil erkennen heeft hij ook toestemming nodig van het kind zelf. Ieder kind kan maar maximaal twee juridische ouders hebben. Ook als de man getrouwd en hij krijgt een kind bij een andere vrouw kan hij dit kind erkennen.

Duo-ouderschap

Sinds 2014 is het voor een vrouw mogelijk de tweede ouder, de duo-ouder, te worden van een kind. Krijgt een vrouw die getrouwd is met een andere vrouw een kind, dan wordt de echtgenote van de moeder automatisch bij de geboorte de duo-ouder van het kind. Voorwaarde is dat het kind is verwekt met zaad afkomstig van een officiële spermabank. In alle andere gevallen kan een vrouw een kind dat alleen een moeder heeft, net als een man, erkennen. Daardoor wordt ze de duo-ouder. Een kind heeft maximaal twee juridische ouders.
Big image