עמודי האסלאם- הצדקה

מאת:טל ליבוביץ ושון בוייר

תיאור על הצדקה

הצדקה היא מצווה שמחייבת כל מוסלמי לתת חלק מסוים מכספו לעניים,עבדים,לאלמנות ויתומים. המצווה נועדה לחבר בין המוסלמי המאמין לבין העניים אלו שלא יכולים לממן הכול בכספם. מי שתורם יותר כסף ממה שמחויב

מקבל המוסלמי גאולה רוחנית כמות הכסף שנתרם נמדד לפי כמות האוכל שקונה האב למשפחתו בחודש הרמדאן

כיום סכום הכסף שניתרם לעניים הוא 2.5 אחוז מהנכסים של התורם. הסכום שניספר היום כתרומה הוא 1750 דולר .שיעים נוהגים לתת עוד רבע יותר ממה שתרמו

Big image

קופאת צדקה מוסלמית

לעומת היהדות

לעומת היהדות המוסלמי מתחייב לתת מכספו וביהדות היהודי עושה זאת מהתנדבות אך חז"ל מחייבים את היהודי המאמין לתת מכספו לאנשים במצב כלכלי קשה. כמו באסלאם כל הציבור מחויב לתת מכספו לנזקקים. בתורה מסופר שהכסף שניתרם הוא הלוואה שבסוף למי שניתרם הכסף היה חייב להחזיר לתורם.