גלישה בטוחה

מלשון הרע ללשון הטוב

מילה רעה ברשת יכולה גם להרוג! חשוב לפני שתלחץ על ההדק!