Εκκλησία : Εγχειρίδιο

Description

Εκκλησία : Εγχειρίδιο

Description

About Εκκλησία : Εγχειρίδιο Ελληνορθόδοξων Ακολουθιών

Description
Η Θεία Λειτουργία , Ο Εσπερινός, Ο Όρθρος, Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας ,Προσφωνήσεις κληρικών . 
Οι πλήρεις ακολουθίες όπως ακούγονται σύμφωνα με το τυπικό της   Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. 
 
 
Features  
*Search : άμεση εύρεση και  πρόσβαση στο σημείο της ακολουθίας  που ενδιαφέρει  
*Auto Scroll : αυτόματη κύλιση  του κειμένου 
*Tilted Scroll :έξυπνη κύλιση του κειμένου  με την κλίση του χεριού  
*Discrete l dark theme for in Church use .  
  Διακριτικό σκουρόχρωμο θέμα  για  χρήση εντός της  Εκκλησίας.  
*Synchronised translation to Modern Greek ( Divine Liturgy  )  
Συγχρονισμένη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας στα νέα Ελληνικά .

Features

  • Search : άμεση εύρεση και  πρόσβαση στο σημείο της ακολουθίας  που ενδιαφέρει  
  • Auto Scroll : αυτόματη κύλιση  του κειμένου 
  • Tilted Scroll :έξυπνη κύλιση του κειμένου  με την κλίση του χεριού  
  • Discrete l dark theme for in Church use .  
  • Synchronised translation to Modern Greek ( Divine Liturgy  )  

An app by Emmanouil Papidakis