הגוף כמערכת

מה יקרה אילו לא הייתה מערכת ההפרש

ללא מערכת ההפרשה לא היתה מתפנה פסולת מגופינו וזיהום רב היה נשאר בפנים.