ארבעת היסודות

שיעור חסידות

Big image

כל נברא בעולם, מורכב מארבע יסודות שהם אש, רוח מים עפר.

לכל אחד מארבעת הנבראים יש מעט יותר מיסוד זה או אחר, אם כי אין נברא שאין לו את כל ארבעת הכוחות.

יסוד הרוח

יסוד זה מביא את האדם הוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים, והוא מופעל על ידי המרה ירוקה.