Folkeuniversitetets mesterfagskole

Landets fremste lederutdanning for håndverkere!

Faglig påfyll!


I 2014 vil vi lansere en etter- og videreutdanningsportal for ledere og ansatte i håndverksbedrifter og andre små og mellomstore virksomheter.


Skal vi lykkes med portalen, er vi helt avhengige av din hjelp. Hva opplever du som mest utfordrende i ditt arbeid? Hvilke ønsker om faglig påfyll har du? Kan vi be deg om å sette av et minutt eller to og svare på vår undersøkelse.


På forhånd takk!