puzzel

כי אני חלק מעם שלםכל אחת מאיתנו הוא חלק בפאזל של עם ישראל, העם הנבחר.

אמנם, לכל חלק ייחודיות ויופי משלו אך רק כשכולנו יחד, התמונה שלמה!

מידי שבוע ניפגש וננסה יחד להעמיק את הקשר שלנו לעם.

מידי יום רביעי ניפגש כולנו בלובי בשעה 22:30

בואי להשלים איתנו את הפאזל!

מחכות לך!!

יסכה ומושקי