האם ישנה תקווה חדשה לחינוך בישראל?

שר חינוך חדש במדינת ישראל