הזכות להליך הוגן

הזכות להליך משפטי הוגן בפני הרשות השופטת

מטרתה של הזכות היא להבטיח שבמסגרת ההליך של העמדה לדין, מהרגע שאדם נחשד בביצוע עבירה ועד תום ההליך המשפטי הפגיעה בזכויותיו תהיה מוצדקת ומידתית

החוקים:

 • אסור לחפש ברשותו של האדם, ללא צו חיפוש מבית משפט.
 • אדם שנאשם בביצוע עבירה מסוימת הוא בגדר חף מפשע, עד שתוכח אשמתו על ידי התביעה.
 • הנאשם זכאי לייצוג של עורך דין, ואם ידו אינה משגת, תמנה לו המדינה סניגור ציבורי.
 • זכותו של האדם לדעת במה הוא נאשם, מראשית החקירה.
 • בכתב האישום יופיע פירוט של כל האישומים וכל הראיות שבידי התביעה, כדי לאפשר לנאשם להתגונן.
 • הנאשם זכאי לערער על תוצאות המשפט לערכאה גבוהה יותר, או לבקש משפט חוזר כשיש ראיות חדשות שיכולות לשנות את פסק הדין.
 • אסור לשפוט אדם פעמיים על אותה עבירה
 • דיוני המשפט פומביים. כדי שהצדק ייראה, וכדי לאפשר ביקורת ציבורית במקרה של עיוות דין.
 • אסור לעצור אדם ליותר מ-24 שעות מבלי להביאו אל מול שופט, שיאריך את מעצרו או יורה לשחרר אותו.
 • זכות לשופטים בלתי תלויים. שופט שיש לו היכרות או נגיעה כלפי צד במשפט צריך לפסול את עצמו מלדון.
 • הענישה היא בהתאם לאשמה, וכפי שנקבע בחוק.

דוגמא ראשונה - מתוך אתר ״מגינים על זכויות האדם״

בתאריך 22.03, שוטר הכה נער בבעיטות ובאגרופים ברחוב. אחרי מעשה זה, הובל הנער לחקירה עם אותו השוטר, וגם שם קיבל מכות וסטירות חזקות. מעשה זה עבירה על זכויות האדם כמו הזכות לכבוד והזכות של שלמות הגוף, של הנער ולמרות שהוא קטין השוטר הכה אותו בחוזקה.
- שימוש באלימות, במשך מעצר ובחקירה היא עבירה על החוק ונוגדת את הזכות להליך הוגן.

דוגמא שנייה - מתוך אתר ynet

בשנת 2014 התפרסם סיפור של אדם הנשפט בדין הגשת תביעה כוזבת לביטוח לאומי, לאחר שהצליחו אנשי הביטוח להוציא ממנו הודאה, חזר בו האיש בטענה כי לא יידעו אותו החוקרים שזכותו להיוועץ עם עורך דין. השופט פסק כי מחובתם של כל חוקרים גם אם אינם שוטרים להודיע על הזכות להיוועץ עם עורך דין, במיוחד בחקירות כמו ביטוח לאומי בהן יכול להיווצר הרושם המוטעה כי החקירה אינה פלילית