10 המכות - עבודת הגשה

מגישות : ליאם ברדה ונועם אליאס

שני הציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי הם:

1."אל יהוה אבותינו וישמע יהיה את קלנו וירא את עינינו ואת עמלנו ואת לחצנו"

פרוש הציטוט :אלוקים ראה את הסבל של בני ישראל במצרים"

2.."ויאמר אל פרעה לגור בארץ באנו,כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי עבד בארץ כנען,ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן"

פרוש הציטוט: בני ישראל לא רצו לגור בארץ מצרים אלה הם רצו לחזור לארץ כנען ,אל הארץ שמיועדת להם להתפתח שם וכו'.

הטקסים אשר מתקיימים במשפחותינו הם :

המשפחה של ליאם : אנו חוגגים את החג כל המשפחה המורחבת אצל סבא וסבתא שלי.

אנו קוראים את ההגדה של פסח בכך שכל בן משפחה קורא שורה מן ההגדה .

כאשר אנו מסיימים לאכול , אנו מסיימים לקרוא את ההגדה ושרים שירים של חג הפסח .

לאחר מכן , הילדים מחפשים את האפיקומן . במשפחתנו חיפוש האפיקומן הוא לא דבר רגיל כמו אצל שאר המשפחות , אצלנו כולם מחפשים את האפיקומן וכולם מקבלים הפתעה\מתנה .

המשפחה של נועם : במשפחתנו חוגגים את חג הפסח בנסיעה לחופשה , כמו אילת או בצפון .

במשפחתנו נוהגים לחגוג את חג הפסח . בחג הראשון המשפחה המצומצמת - לנסוע לכמה ימים ושם חוגגים את החג , ובחג השני , נוסעים כל המשפחה ביחד .

ובחג , אנו שרים שירי חג , נהנים ומבלים .

במשפחתנו לא נלהבים ממציאת האפיקומן(מתנתו) . אנו מחפשים עדיין את האפיקומן ונהנים במציאתו עם בני המשפחה, חברים .

סדר הופעתם של 10 המכות :

  1. מכת דם – המים ביאור נהפכים לדם. הדגים שביאור מתים, והסירחון עולה. המצרים נאלצים לכרות בארות כדי לשתות מים.
  2. מכת צפרדע – המוני צפרדעים (לפי חלק מהפרשנים הכוונה לתנינים[5]) מתפשטים בכל ארץ מצרים, וחודרים לבתים. לבסוף הצפרדעים מתים והסירחון העולה מהפגרים ממלא את הארץ.
  3. מכת כינים – האדמה הופכת לכינים שפוגעים במצרים ובבהמותיהם.
  4. מכת ערוב – "ערוב כבד" ממלא את בתי המצרים ואת אדמתם. על פי הפרשנות המסורתית, הערוב הוא תערובת של חיות טרף, אך פרשנים מודרניים יותר פירשו שהכוונה לחרקים ומכרסמים.
  5. מכת דֶּבֶרמגפת דֶּבֶר מכלה את כל בהמותיהם של המצרים. מחלה זו ככל הנראה אינה המחלה הנקראת היום דבר, היות שהמחלה המודרנית פוגעת בעיקר בבני אדם ולא בבהמות.
  6. מכת שחיןמחלת אבעבועות תוקפת את המצרים ואת בהמותיהם.
  7. מכת ברדברד כבד ניתך בארץ מצרים, שובר את העצים, פוגע בגידולים החקלאיים, והורג את האנשים והבהמות ששהו מחוץ לבתים. בתוך הברד התלקחה אש, ואל הברד נלוו גם קולות מפחידים.
  8. מכת ארבהארבה כבד מגיע לארץ מצרים ואוכל את כל הגידולים שעוד נותרו אחרי הברד.
  9. מכת חושך – במשך שלושה ימים שוררת אפילה מוחלטת במצרים.
  10. מכת בכורות – בחצות הלילה בט"ו בניסן מת הבן הבכור של כל משפחה במצרים וכל בכור בבהמה.
Big image

המכות שבחרנו הם:

1.מכת צפרדע:

א.מראה המקום של המכה בתנך"-וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת יָדְךָ בְּמַטֶּךָ עַל הַנְּהָרֹת עַל הַיְאֹרִים וְעַל הָאֲגַמִּים וְהַעַל אֶת הַצְפַרְדְּעִים עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם. וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ עַל מֵימֵי מִצְרָיִם וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ וַתְּכַס אֶת אֶרֶץ מִצְרָיִם.

ב.תיאור המכה והנזק שגרמה-הצפרדעים עלו מן היאור וכיסו את כל ארץ מצרים.

"ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובנוריך ובמשארותיך".

הצפרדעים התפרסו בכל מקום אפשרי עם המצרים וגרמו לגועל פחד ועוד..

ג.אזהרת פרעה-"ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דיבר ה' . ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת "

ד.המכה לא פגעה בבני ישראל ובכלל בכל המכות בני ישראל לא נפגעו כלל ,רק המצרים בעצם כל עם המצרי.

תגובת פרעה-פרעה קרא למשה ולאהרון ואמר להם להפסיק את המכה והוא ישלח את עמו ושיזבחו ליהוה.

ציטוט:"ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה"."ויאמר ה' אל משה: בא אל פרעה ואמרת אליו: כה אמר הר: שלח את עמי ויעבדוני. ואם מאן אתה לשלח, הנה אנוכי נגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך" (פרק ז' פס' כו'-כח').

ה.מסקותינו ממכה זו שבעצם פרעה לא באמת מתכוון למה שהוא אומר אלה רק רוצה שמשה ואהרון יפסיקו את המכות לו ולעמו כדי שיפסיקו ליסבול ולא באמת ישלח את עמו.

2.מכת כינים:

א.מראה המקום של המכה בתנך:

ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ, ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ה'.

ב.תיאור המכה והנזק שגרמה-"ויעשו כן ויט אהרון את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים"

פרוש-אהרון ומשה יעשו את מצוות יהוה ויקיימו את המכה שבעצם בכל מכום יהיה כינים בחיות,בבני אדם,במקומות וכו'.

תגובת פרעה ואזהרתו -המצרים אמרו לפרעה שיהוה הטיל עליהם את המכה אבל פרעה יתעקש שלא ולא הקשיב להם.

"ויעשו כן, ויט אהרון את ידו בנטהו ויך את עפר הארץ, ותהי הכנם באדם ובבהמה. כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים." (פרק ח' פס' יג')

מיומנו של משה...

"זה ימים נורא קשים ומתישים..זה קרה עוד ליפני כל המכות והציווי של יהוה זה כבר התחיל מהיום שבו בעצם נבחרתי לגאול את בני ישראל ממצרים ולהנהיגם...כל יום ושעה משימה אחרת ותגובות שונות..לפעמים לא ברור לי למה דווקא אני נבחרתי לתפקיד...לפעמים אני מסתכל מהצד ולא ממש מבין איך אפשר לסבול את כל המכות הנוראיות והקשות האלה...איך בכלל אני עושה את זה אני בסך הכל בן אדם ללא תואר או דבר כלשהו...ופרעה לא מסוגל להבין שכוח זה לא הכל בחיים!אז כן לפעמים זה קשה וכואב אבל אני במקום שלי והולך איתו עד הסוף דבק במטרה!