Elliott & Associates

Fraud Attorney Review

Hur fastighetsskatt beraknas

Om du äger ett hus eller någon del av fastigheter, finns chansen, du kommer att göra med fastighetsskatt vid ett tillfälle. Men om du är som de flesta människor, du tenderar att betala vad som ingår i skatteutgifterna inte veta att det kunde bli dyrt. För en snabbkurs om grunderna i hur fastighetsskatt beräknas, bara läsa på här eller gå till Elliott & Associates fastighetsskatt advokat recension.


För det första, dessa skatter på fastigheter utgöra fonden av den lokala regeringen att göra tjänster för gemenskapen som är närstående till transport, fred och ordning, utbildning och rekreation. De faktiska skattesatserna kommer att skilja emellan men det skulle mest sannolikt att falla mellan 1% och 4% av fastighetens värde.


Bedömningen själv består av det mark och byggnad-värdet. All viktig information om din fastighet kommer att utvärderas av den lokala regeringen för att komma med en övergripande uppskattning av dess värde. I grund och botten beräknas en fastighetsskatt baserat på värdet av din fastighet multiplicerat med den kvarn importavgiften i ditt område. Samtidigt är det beräknade värdet ett årliga ballpark att exakt lokalisera marknadsvärdet på din fastighet med tanke på de nuvarande marknadsvillkoren i fastigheter.Till exempel måste Elliott & Associates fastighetsskatt advokat kolla liknande egenskaper som säljs på samma villkor marknaden som din. Från att har han att bestämma mängden underhåll behövs, vinsten kan du göra från det och den ränta som debiteras för att köpa/bygga något liknande till din fastighet.


För att ge dig den mest korrekta bedömningen, det finns 3 metoder som normalt används i egenskapen bedömning: inkomst metod, kosta metod och försäljning utvärdering.


I metoden inkomst kommer att den person som kommer att göra översynen beräkna hur mycket intäkter som man kan rimligen förvänta sig om fastigheten kommer att hyras. Andra faktorer som skall beaktas är kostnaden för att behålla egendom, skatter och försäkringar.


Som namnet antyder, med metoden är baserad på hur mycket pengar det skulle ta för att ersätta den. Till exempel, för en gammal fastighet måste avskrivningar värde vägas in.


Samtidigt innebär en försäljning utvärdering som granskaren skulle jämföra din fastighet värde till andra försäljningar inom ditt område att undvika farorna med underprissättning eller överprissättning.