Psychology

Sigrún Erla Lárusdóttir

Interview with Jörgen Leonhard Pind

A) I didn't choose him of any reason. I just picked a random teacher in HÍ and he answered the questions i asked him.


B) What kind of course is it and how long does it take?
Benefits and disadvantages of being a psychological teacher?
What kind of personality is suitable for the job?
What's the most exciting part of the job?
Have you been involved with any clinical researches?
What drove you towards the teaching job?


C) I took an interview with a psychological teacher in The University Of Iceland, which name is Jörgen. It takes 5 years to become a psychologist. But he said that the course can take up to 8 years, if you graduate with a master degree.
Being a psychologic is and interesting job and has a lot of possibilities when you choose your work area. But it can be really challenging job.
If you want to be a psychologist you have to be good in socialising with people, because the biggest part of the job is working with people.
Jörgen's favourite part of the job is teaching and doing researches. His psychological field is sensation and psychological history.

He began teaching psychology 1973 in MH which is Icelandic high school and he's still a psychological teacher.


http://starfsfolk.hi.is/simaskra/1020

Translation from Icelandic to English - Wilhelm Wundt

Wilhelm Wundt (1832-1920)


Wundt er yfirleitt talinn faðir tilraunasálfræðinnar og frumkvöðull rannsókna í nútímasálfræði. Hann fæddist árið 1832 í þorpinu Neckarau í Baden í Þýskalandi en faðir hans var klerkur. Hann mun hafa verið fremur dulur í æsku og leitaði gjarnan skjóls í bóklestri og grúski.

Þegar hann var 19 ára gamall ákvað hann að leggja stund á læknisfræði enda bauð sú grein einna helst upp á rannsóknir á mannlegu atferli og sálarlíf á þessum tíma, viðfangsefni sem ætíð heilluðu Wundt. Hann útskrifaðist síðan með hæstu einkumm frá háskólanum í Heidelberg árið 1856. Smám saman beindist áhugi Wundst að lífeðslisfræði, einkum þeim hluta hennar er lýtur að rannsóknum á skynjun. Wundt mun hafa vonast til að slíkar rannsóknir gætur á endanum aukið skilning manna í sálarlífinu. Hann varð dósent í lífeðlisfræði við háskólann í Heidelberg en árið 1859 varð hann aðstoðarmaður hins þekkta lífeðslisfræðings Hermanns von Helmholtz. Þar skrifaði hann sitt merka rit Betrage zur Theorie Der Sinneswahrnemung. Í raun var sálfræðin ekki orðin sjálfstæðri fræðigrein um þessar mundir en Wundt beitti sér fyrir því að tilraunum væri beitt við rannsóknir á sálfræðilegum viðgangsefnum. Það mun hins vegar hafa verið árið 1862 sem Wundt bauð upp á fyrsta háskólanámskeiðið í vísindalegri sálfræði. Fram að þeim tíma hafði verið litið á sálfræðina se manga af heimspeki. Á árunum 1871-1874 kom út bók Wundst um tilraunasálfræði, GRundsuge der physiologischen psychologie, en hún er talin til höfuðrita sálfræðinnar. Þegar bókin var gefin út í fimmta sinn var hún orðin 2035 blaðsíður. Meginviðfangsefni ritsins era ð leitast við að skilgreina meðvitaða reynslu, s.s skynjun, tilfinningar, langanir og hugmyndir. Wundt varð síðan professor við háskólann í Leipzig 1875-1917.Wundt lést árið 1920. EFtir hann liggja 500 bækur og greinar um ólík svið sálfræðinnar.


Wilhelm Wundt (1832- 1920)

Wundt is usually called the father of experimental psychology and pioneer in researches in modern psychology. He was born in 1832 in a village named Neckarau in Baden, Germany, his father was a priest. He was a quiet child and spent his time on reading books and related things. At the age of nineteen he decided to study medicine because that field offered him to study researches in human behavior and psychological behavior at the time, those subjects were his passion. He then graduated with the highest grades from the University of Heidelberg in 1856. Soon his interests turned to physiology specially that part which is related to researching sensation. He hoped that kind of researches would increase the awareness of the soul life. He became a lecturer in physiology at the University of Heidelberg and in 1859 he became assistant to the legendary biological physiologist Hermann von Helmholts. He wrote his remarkable publications Betrage zur theory Der Sinneswahrnemung. In fact, psychology was not an independent discipline at that time but Wundt was a proponent of the experiments that were used to investigate the psychological advancement of materials. It was however in 1862 that Wundt offered his first course in scientific psychology in University. Until that time psychology had been linked to philosophy. In the years 1871-1874 Wundt’s book about experimental psychology was published, Grundsuge der psychological psychology but that book is believed to be the head writing in psychology. When the book was published for the fifth time it was 2035 pages. The primary subject of the book was to define the conscious experience, such as perception, emotions, desires and ideas. Wundt became a professor at the University of Leipzig in 1875 and worked there until 1917. Wundt died in 1920. He had written 500 books and articles on different areas of psychology.


I chose the text because i thought it was interesting and i wanted to know more about Wilhelm Wundt.
The methods i used was a Icelandic - English dictionary and a dictionary on the internet.

Translation from English to Icelandic - The Profession of Psychology

The Profession Of Psychology

Psychology is a broad ranging discipline which incorporates both the scientific study of human behaviour and its biological, cognitive, and social bases, and the systematic application of this knowledge to applied problems. Training in psychology involves not only the acquisition of information, but also the development and cultivation of analytical thinking skills which are valuable personally and in many professions. Many people who study psychology will not go on to become psychologists, but should find their training to be relevant and useful in their lives and work. Those who do become psychologists may work in a variety of settings.

Clinical psychologists, for example, may work in hospitals where they might assess and treat people with emotional and behavioural problems, or they may work in private practise or clinics. Organisational psychologists may consult independently or work within private and public organisations as human resource professionals, helping to develop a motivated and skilled workforce and to diagnose and solve group organisational problems. Educational psychologists typically work within schools or the public service, and sport psychologists often work to enhance the performance of teams or individuals.

These and many other specialist psychologists may also work as researchers and teachers in universities. An increasing number of psychologists are being employed as researchers in industry and government agencies.

Those who choose careers outside of psychology will find their training in psychology to be relevant and useful in their lives and work.


Starfssvið Sálfræðinnar

Sálfræði er víðfemt svið, sem felur í sér bæði vísindalegar rannsóknir á mannlegri hegðun og líffræðilegar kenningar, félagslegur grunnur og kerfisbundin nálgun á þessari þekkingu til ákveðinna vandamála. Þjálfun í sálfræði felur ekki bara í sér nákvæmni í upplýsingum, en einnig þróunin og menningartengdar greiningaraðferðir í hugsunarfærni sem eru persónuleg verðmæti og í mörgum starfsgreinum. Margir sem læra sálfræði enda ekki sem sálfræðingar, en eiga eftir að geta nýtt þá þjálfun bæði í lífinu og vinnuni. Þeir sem verða sálfræðingar geta starfað á fjölbreyttum vettvangi.

Klínískir sáfræðingar, vinna t.d á spítulum þar sem þeir geta fengið aðgang og meðhöndlað fólk með tilfinningum og hegðunarvandamál, þeir geta einnig unnið á einkastofu eða á heilsugæslu.

Innan Samtaka sálfræðinga geta sálfræðingar ráðfært sér sjálfstætt eða unnið bæði í einka eða almennings samtökum sem sérfræðingar í rannsóknum á manninum, hjálpa til við að þróa og örva hæfileikraríkt starfsfólk og til að greina og leysa vandamál samtakanna. Menntaðir sálfræðingar vinna oftast innnan skóla eða í almennings þjónustu. Íþróttasálfræðingar vinna oftast við það að bæta frammistöðu liðs eða einstaklinga.
Þessir og aðrir sérhæfðir sálfræðingar geta einnig unnið sem rannsakendur eða kennarar í háskólum. Aukinn fjöldi sálfræðinga er ráðinn til að rannsaka fyrir iðnaðinn og stjórnvöld.
Þeir sem að kjósa frama fyrir utan sálfræðina finna að þjálfunin innan sálfræðinnar reynist þeim vel í lífi og starfi.


I choose the text because it seemed to be interesting. The methods i used was a dictionary and an online dictionary.

Summaries from Ted.com

The first video I am going to tell you about is called a Psychology of time.
You can watch it here:

http://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_prescribes_a_healthy_take_on_time#t-8597


Psychologist Philip Zimbardo says happiness and success are rooted in a trait most of us disregard: The way orient toward the pas, present and future.

He tells us how we can make us live better and more successful.


 • Life is temptation. People are future focus or present focus.
  Future focus = yes, impulsive, now.
  Present focus= yielding, resisting, no, later.
  He did a research on kids, who had great grades and did well in life. They were future focus rather than present focus.
 • Time perspective is the study of how individuals divide the flow of human experience into different time frames or time zones - automatically and non-consciously.
 • People who take an action- do everything right on the moment are called present-oriented. They always think about what is now.
  Then there are past oriented, they focus on the past and future oriented who think what will be.
 • Some people sacrifice a lot for success. They are called future sacrifice.They live for work, achievement and control.
  They sacrifice:
  -Family time
  -Friend time
  -Fun time
  -Personal Indulgences
  -Hobbies
  -Sleep
  Philip Zimbardo says that we don't have to sacrifice such a things for success. There are many people who doesn't tho that and they have a great success.
 • I chose the video because i found the title interesting.


Philip Zimbardo - The Psychology Of Evil
http://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil#t-8236


Philip Zimbardo knows how easy it is for nice people to turn bad, in the video he talks about ''what makes people go wrong''.


 • The world is, was, will always be filled with good and evil
 • There are many people who are evil, but they can change, which can be really hard. If you want to change a person, you've got to change the situation.
 • A few years ago, were american soldiers abusing prisoners in a strange place in a controversial war, Abu Ghrabic in Irac. The soldiers took photos which are shown in the video. These pictures are of a violent or sexual nature. They took pictures of everything and it was horrific. This prison was mentally ill and it's one of the most disgusting thing I've ever seen. This shows us how the evil is.
 • Philip Zimbardo wrote a book '' The Lucifer Effect''. It's about how do you understand how good people turn evil.
 • I chose this video because i wanted to know about this side in psychology.


The Psychology Of Your Future Self - Dan Gilbert
http://www.ted.com/talks/dan_gilbert_you_are_always_changing


Human beings are works in progress that mistakenly think they are finished. Dan Gilbert shares recent research on phenomenon he calls the ''end of history illusion''.


 • At every stage of our live me make decisions that will profoundly influence the lives of the people we're going to become, and then we become those people, we're not always thrilled with the decision we made.
 • The magical point in life where change is now.
 • The person you are right now is a transient, as fleeting and as temporary as all the people you've ever been. The one constant in our life is a change.
 • I chose this video randomly.