Crítiques a la globalització

Pere Fernández - Lluís Girona

Es centren en dues crítiques:

  • És insostenible ecològicament.
  • És inviable socialment i econòmica.
Big image

Econòmicament

  • El 20% de la població més rica del món acapara el 85% de la riquesa.
  • El 20% de la població més pobre del món únicament representa el 1,4% de la riquesa.
Big image

Socialment

La globalització comporta greus problemes socials.
  • Augment de l'explotació laboral i infantil.
  • Augment dels delictes “internacionals”.
  • Introducció de nous valors occidentals.
Big image

Políticament

La globalització comporta una disminució de la capacitat reguladora dels Estats. Prenen decisions en funció dels interessos de multinacionals.
Big image