מנסרה משולשת

מאת: לי סקובץ' ושחף קאשי

מנסרה- הגדרה

למנסרה יש שני בסיסים חופפים ומקבילים שהם מצולעים ומעטפת מלבנים.


במנסרה משולשת יש שני בסיסים משולשים חופפים ומעטפת מלבנים.

פריסה של מנסרה משולשת

למנסרה משולשת יש שלושה מרובעים ושני בסיסים משולשים.

מנסרה משלשת- תכונות

מס' הצלעות של בסיס המצולע 2X = מס' הקודקודים (6)

מס' הצלעות של בסיס המצולע + 2 =מס' הפאות (5)

מס' הצלעות של בסיס המצולע 3X = מס' המקצועות (9)

מגדלי עזריאלי - המגדל המשולש

Big image