גלובליזציה

מדינות מפותחות ופחות מפותחות

המדדים לקביעת רמת הפיתוח הוא:

רמת השכלה,רמת הרפואה ,תעסוקת נשים,רמת מינוע,תחום החינוך,כלכלה,דמוגרפיה,תשתיות ואנרגיה,תחבורה ותקשורת

התיאור של מדינה מפותחת ופחות מפותחת הוא:

בנורווגיה יש 5.0 כמות אוכלוסייה ולעומת זאת בניזר יש 16.1 כמות אוכלוסייה , בנורווגיה שיעור הילודה הוא 12.2 ובניגוד ל בניזר שיעור הילודה הוא 48.2 , בנורווגיה שיעור התמותה הוא 8.4 לפיכך בניזר שיעור התמותה הוא 12.6 ,בנורווגיה מספר הילדים בממוצע לאישה הוא 1.9 לכן בניזר מספר הילדים בממוצע לאישה הוא 7.0

מדינה מפותחת ופחות מפותחת הוא: במדינה מפותחת יש בה 90 מדינות וחיים בה כיום 30% מתושבי העולם.

הם מתאפינים באורח חיים מודרני וברמת חיים גבוה, רוב תושביהן העירונים והם עוסקים בענפים של מסחר ושירותים רק מעט מן התושבים עוסקים בחקלאות. מצבן הכלכלי של המדינות אלה טוב,ומרבית תושביהן חיים ברווחה.ופחות מפותחת הוא: היא נכללת כ 100 מדינות וחיים בה כיום 70% מתושבי העולם הרמה הכלכלית והטכנולוגית שלהם היא נמוכה המדינות הפחות מפותחות בעיקר שוכנות באפריקה, באסיה ועוד.

מדינת ישראל מפותחת הוא:

ישראל היא מדינה קטנה - הן בשטחה, המשתרע על-פני 21,501 קמ"ר בלבד, והן במספר תושביה, המונים כיום (1995) 5.6 מיליון בני-אדם. במאפייני גידול האוכלוסייה, ישראל מיוחדת ושונה ממרבית מדינות העולם:
- זוהי מדינה צעירה שאוכלוסייתה גדלה במהירות. גידול האוכלוסייה מתרחש הן כתוצאה מהגירה, המכונה בישראל "עלייה", והן כתוצאה מריבוי טבעי.
- הגידול המהיר של אוכלוסיית ישראל אינו מעכב את תהליכי הפיתוח המתרחשים במדינה, ומרבית התושבים נהנים מרווחה ומרמת חיים גבוהה.
- החברה הישראלית מורכבת מקבוצות אוכלוסייה שהן שונות מאוד זו מזו, ונבדלות גם בגידול אוכלוסייתן. בנושאים אלה נדון בחקר מקרה זה.