Sila

Uzrok promjena

Sila je fizikalna veličina kojom opisujemo jednog tijela na drugo.

Učinci međudjelovanja na tijelo su:

-promjena oblika tijela

-promjena stanja gibanja

-promjena smjera gibanja

Sile koje djeluju samo ako su tijela u dodiru su: mišićna sila, sila trenja, potisna sila, elastična sila...

Sile koje djeluju kad su tijela udaljena i kad se dodiruju su: magnetska sila, sila teža i električna sila.

SILA KAO VEKTOR

Sila se grafički prikazuje vektorom.

Budući da sila osim brojčane vrijednosti ima i pravac djelovanja te usmjerenje, kažemo da je sila vektorska veličina.