פסקת טיעון

הוראות לכתיבת טקסט טיעוני

ילדים יקרים ,


1.קראו בחוברת סימנים בדרך את המאמר בנושא תלבושת אחידה.

2. כתבו טיעונים בעד תלבושת אחידה

3. כתבו טיעונים נגד תלבושת אחידה

4. כתבו מהי עמדת הכותב ומה דעתו על תלבושת אחידה

5. כתבו פסקת טיעון המביעה את דעתכם בנושא תלבושת אחידה