כללים למורה בסביבה מתוקשבת

להלן הכללים:


יש להניע תלמידים לדיונים מקוונים.

יש ללמד קריאה מעמיקה ולא מרפרפת.

לעלות מודעות התלמידים לא להיכנס לקישורים לא רלוונטים.

בסביבה מתוקשבת מומלץ לעשות שימוש בידע קודם.

לתת לתלמיד להיות אקטיבי ושותף.

לתת זמן בכיתה להבהרות בעקבות עשייה קודמת.

יש ללמד שהמידע עשוי להיות דינאמי ומשתנה.

יש ללמד לעשות אינטגרציה בין טקסט, לאמצעים חוץ טקסטואליים.

יש ללמד ניהול זמן בסביבה דיגיטלית.

על המורה לסייע בויסות עצמי של הלמידה.