כללים לרחיבה בטוחה

בר חלף ה'1

רכיבה על אופניים יש יתרונות רבים: היא תורמת לאיכות. הסביבה, שומר על כושר ועל בריאות של רוכב ומהווה אמצאי תחבורה זולה ונגישה. בעישור האחרון כפיל שוק אופניים בישראל את. עצמו וגדל בקצב שנתי הממוצע של 10% עם זאת רוכבי אופניים נחשבים משתמשי דרך פגיעים במיוחד, שכן שיעור היפגו של שלגורם עיקרי לתאונות דרכים שבן רוכבי אופניים נפגעים הוא עבירה של נהג הפוגע. עם זאת, תאונות דרכים רבות נגרמים עקב עבירות של רוכבי אופניים. עבירות נהיגה שכיחה בקרב רוכבי אופניים הם אי-ציות לרמזורים ולתמרורים ואי-מתן זכות קדימה לרכב.

לפיכך רשות לאומית לבטיחות בדרכים פועלים לשינוי התנהגות של רוכבי אופניים באמצעות פעולות שונות בתחום הסברה, חינוך והכשרה, חקיקה, תשתיות ואכיפה.