Експресивна Арт Терапия

Принципи и Практики, Обучителен Курс, I ниво

16 - 17 май и 30 - 31 май 2015г., София

Експресивните изкуства са естествен начин за изразяване, осъзнаване и лекуване. Предоставят ни техники и похвати за себеизследване, терапия и творчество, помагат ни да развием чувствителност за проблемите на другите и ни предоставят безопасно пространство да изследваме вътрешния свят – сами за себе си или заедно с клиент.

Обучението е въвеждащо ниво в два уикенда, 30 часа теория и практика

Въвеждащото ниво на обучението цели да запознае участниците с основите в експресивната арт терапия и използването й като самостоятелен метод и като допълнение към консултативна или друга терапевтична дейсност. Представя методи за диагностика, основни теории, структура на експресивната работа в индивидуален и групов контекст, насоки за тълкуване и анализ на творческата работа и творческия продукт. Обучението е подходящо както за професионалисти в сферата на психотерапията и личностното развитие, така и за родители, студенти и учители. Методите, предложени в семинара, са приложими в широк спектър на дейност – деца и възрастни, за групи, за себеизследване, терапия и творчество.

Курсът включва:

- Основни принципи и практики на експресивната арт терапия
- Основи на арт терапевтичното пространство
- Как да провеждаме индивидуална сесия по експресивна арт терапия
- Как да използваме творческия продукт и творческия процес за анализ и терапия

Дати на провеждане:

16 - 17 май, 30 - 31 май 2015

от 10 до 17 часа
(с почивка за обяд).

Всички материали са осигурени. Издава се сертификат за участие.

Групата е до 15 души. Изисква се опит в областта на терапевтичната, психологическата или социалната работа.

Цена за пълния курс на обучение: 350 лева. Възможно е плащане на вноски, при което цената е 400 лева.

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65

За записване и въпроси: тел. 0888885306
elitsavelikova@gmail.com

Елица Великова е хонорован преподавател по Арт терапия в Нов Български Университет и в Институт за терапия и експресивни изкуства, София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.