פרשת וישב

המסע אל הדרשה שלי

מוקי - ילד של אבא

פרשת וישב

ערך הפרשה : משפחה

אחריות שאני לוקח : לכבד את משפחתי