תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת

גיא סינגר

תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת

תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת היא דילמה