עם הספר פותח ספר

חוברת עזר למורה לקראת תש"פ

שלום לקהל המורים להיסטוריה:

לפניכם 2 מסמכים:

1. חוברת עזר למורה לקראת שינוי ההוראה, הלמידה וההיבחנות החל מתש"פ.

2. חומר עזר אותו ניתן להביא לבחינת הבגרות עם חומר פתוח, החל ממועד חורף תשפ"א - צילום עמודי הנושאים וציר הזמן מתוך יחידות הלימוד - 'איך יכול אדם'.

ומה בחוברת?

- הצעות דידקטיות להוראת נושאי בית שני או ערים וקהילות בהוראה פעילה והערכה חלופית, כולל הצעות לצירים מארגנים לבניית התכנית הבית ספרית, טופס ארגון הלמידה והעבודה עם מדריך/כת בית הספר והצעות לדרכי הערכה חלופיות.


- הצעות דידקטיות להוראה לקראת היבחנות עם ספר פתוח בנושא השואה: בחטיבות הביניים (בהתאמה לנושאי הלימוד), בחטיבה העליונה, בכיתות מגוונות.


- מבנה בחינת הבגרות העתידית, נושאי הלימוד בפרק מלחמת העולם השנייה, הטוטליטריות, האנטישמיות והשואה ודוגמאות לשאלות עם חומר פתוח.

בהשתלמויות המפמ"ר יעסקו המדריכים בתכני החוברת, המורים יתנסו בבניית שיעורים מתאימים ובהיבחנות על פי הנוהל החדש.

אתם מוזמנים לקרוא, ללמוד, להעיר ולהאיר את עיננו במקרה של טעויות או שגיאות.


העותק הסופי של החוברת יפורסם בסוף יוני 2019, לאחר בחינת בגרות הקיץ.

תודה גדולה למדריכים ולמורים שכתבו והכינו את ההצעות השונות.

תודה גדולה במיוחד לגלעד מניב, מדריך ארצי שריכז את התהליך כולו.


בהצלחה לכולנו


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה


ornatar@gmail.com

ספרי הלימוד המותרים בשימוש בבחינת ספר פתוח:

כלל ספרי הלימוד המותרים לשימוש בבחינה הם ספרי הלימוד בנושא השואה שקיבלו אישור שימוש מאגף ספרי לימוד במשרד החינוך. לא תורשה כניסה לבחינה עם מיקודיות, חוברות, מחברות או כל פרסום בלתי רשמי אחר. הספרים המאושרים:

  1. יד ושם ושזר - ישראל גוטמן, טוטליטריות ושואה

  2. לילך - מ.בר הלל, ש.ענבר, נאציזם ושואה

  3. מט"ח - קציעה טביביאן, משלום למלחמה ולשואה

  4. רכס - א.נווה, נ.ורד, ד.שחר, טוטליטריות ושואה

  5. היי סקול - יגאל משעול, נאציזם, מלחמה ושואה

קישור ליחידות הלימוד המלאות - אין יכול אדם: