יוסף בן מתתיהו מתאר אירועים דרמטיים

עבודה בשלח

הטיעונים של יוסף בן מתתיהו למה נכון להתאבד:

הוי אנשים גיבורי החיל! הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק.

הסבר- אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים, אנו לא צריכים להיות עבדים.

מות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב טעם עבדות.

הסבר- נמות לפני שנטעם טעם עבדות,ואחר כך כל אחד יהיה גיבור , לא טוב להיות עבדיםשינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

טיעונים כנגד הבחירה להיתאבדות

דברי אלעזר לא שכנעו את כל הנצורים. יוסף בן מתתיהו אומר כי רכי הלב שביניהם התעוררו לחמול על נשיהם וטפם. היה להם קשה לחשוב שהמשפחה שלהם תחייה בילדיהם ושהם יחיו בלעדיה.

דמעות עמדו בעיניהם, אנחות נפלטו מפיותיהם וניכר היה כי קריאתו של בן יאיר אינה לרוחם. הם פחדו מהוות וממה שיקרה להם אחר כך... ועל מי שהם הולכים לאבד.

מגישה: מעיין ריחני :)