Syregruppen

Grupp 16

Generellt om syregruppen

Gruppen innehåller ämnena syre, svavel, selen, tellur och polonium. Det dom har gemensamt är att alla har 6 valenselektroner. Variationen av fysikaliska egenskaper varierar enormt inom gruppen.

Syre (O)

Syre är det vanligaste förekommande ämnet i naturen. Syre är ickemetall och är gasformig tills den kyls ner till hela -182C. Syre upptäcktes först under 1770 då Carl Wilhelm i Uppsala och Joseph Priestley i Leeds oberoende av varandra framställde och beskrev gasen.

Svavel (S)

Svavel finns också i stora mängder och har en stor biologisk funktion. Jordens inre innehåller upp till 15% svavel. Svavel har varit ett känt ämne väldigt länge det finns beskrivet i gamla grekiska skrifter och i Moseböckerna. Idag används den främst för att framställa svavelsyra.

Selen (Se)

Selen förekommer inte alls lika ofta i naturen gentemot syre eller svavel. Selen används i foto och solceller p.g.a sin fotokänslighet. Selen upptäcktes 1817 av Berzelius, J.G Gahn och Hans Peter Eggertz vid en svavelfabrik i Falun.

Tellur (Te)

Tellur är en metall som är ungefär lika vanligt förekommande i naturen som guld. Den används främst som legeringar till stål, koppar och bly men den förekommer även i CD och DVD skivor. Den upptäcktes 1782 av Franz-Joseph Muller von Reichenstein i Rumänien.

Polonium (Po)

Polonium finns endast i spårkoncentrationer i uranmineral p.g.a sin relativt korta halveringstid (138 dagar) och sin radioaktivitet. Den har haft en stor betydelse som en alpha-strålningskälla bl.a använd vid Rutherfords spridningsförsök som ledde till atomkärnans upptäckt 1913. Ämnet upptäcktes år 1898 av Marie Curie.