REFLEKSIOON

Priit Remmelgas

Küsimus: Mis on refleksioon?

Vastus: Refleksioon on kui tagasivaade toimunud situatsioonile, et seda analüüsida, kusjuures tagasivaatamine võib toimuda nii asetleidva situatsiooni ajal kui ka peale seda. Refleksiooniprotsessi tulemus peaks kanduma üle õpetaja tegevusse – oma töös tagasivaatamine ja mõtestamine, tegevuse analüüs peaks viima uuenenud tegevuskavani edaspidise tarbeks.

Küsimus: Miks reflekteerida?

Vastus: Refleksioon on üheks võtmeteguriks õppimise ja õpetaja professionaalse arengu juures. See on enesepeegeldus, mis:

  • aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest
  • aitab õpetajal analüüsida oma käitumise põhjusi
  • aitab õpetajal paremini mõista oma professionaalset tegevust ning seda laiendadaRefleksioon muudab teadvustamata teadmise teadlikuks ja aitab mõista oma tegevuse tagamaid

Küsimus: Kuidas reflekteerida?

Vastus: Refleksioonil on abiks mitmesugused mudelid, neist tuntumaid on Gibbsi (1988) mudel. Gibbsi refleksioonimudel on jaotatud refleksiooni struktureerivate küsimuste alusel kuueks erinevaks etapiks. Gibbsi refleksioonimudeli efektiivsuse eelduseks on kõigi refleksioonietappide võrdne tähtsustamine reflekteerimisel. Mudelit võib kasutada nii individuaalse kui ka koostööl põhineva refleksiooni teostamiseks, kuid mõlemal juhul saab refleksioon alguse isiklikust kogemusest ja lõppeb personaalsete situatsioonist tehtavate järeldustega.

Küsimus: Mida reflekteerida?

Vastus: Refleksioon on eriti abiks probleemsete juhtumite juures. Professionaalseks arenguks on õpetajal kasulik reflekterida pidevalt. Reflekteerida võib seda osa tööst, mis parasjagu aktuaalne või muutmist vajab. Reflekterida võib näiteks:

  • eesmärkide täitmist
  • probleemolukordi
  • õpilaste ja õpetaja motivatsiooni
  • õpetaja positsiooni, tõekspidamisi jms

Küsimus: Milline on refleksiooni kasu pikemas perspektiivis?

Vastus: Kasu pikas perspektiivis avaldub selles, et seni kasutatud probleemsed strateegiad ja toimimismustrid muudetakse analüüsi käigus paremini toimivateks, tuleviku arengut silmas pidades.

Positively MAD Teaching Tip #4: Positive Reflection: Win, Learn, Change