Google'i tooted aastatel 1998-2013

Greetel Joanna Võrk

Tallinna Reaalkool 2014

Teema ajend

 • Isilik huvi
 • Loomingulisust ja innovaatilisust edutav firma
 • Maailma suurimaid ja mõjukamaid

Eesmärk ja hüpotees

 • Google'i tooted aastetel 1998-2013
 • Õpilaste teadlikkus, kasutamine

  Õpilased...

 • teavad 75% toodetest
 • on kasutanud 30% toodetest
 • kasutab regulaarselt 15% toodetest

Sisuülevaade

 • Kahe mehe algatus
 • googol -> Google
 • Omatooted, omandatud tooted ja seadmed
 • Google Glass • Küsitlus, 33 toodet
 • Populaarseimad Google Search, Google Maps, Google Street View, Google Translate, Google Earth, Gmail
 • Tundmatud Google Trends, Google Art Project, Google Checkouts
 • Omandatud toodetest Picasa ja YouTube

Kokkuvõte

 • Lisas toodete nimekiri
 • Hüpotees alahindas klassikaaslasi
 • Tuntakse 90,9% tuntumatest toodetest
 • On kasutatud 66,7% toodetest
 • Regulaarselt kasutatakse 30,3% toodetest
 • Palju edasi uuritavaid küsimusi