פגיעה בזכויות האדם והאזרח

פגיעה בזכויות הביטחון, הכבוד והפרטיות

שאלה: כיצד ניתן להעלות למודעות את הפגיעה בזכות לפרטיות ולהפחית את מקרי האונס? חלק אישי: ניצן קדם ויעל פרי

חברי הקבוצה: ניצן קדם, יובל אגרנט, נדב פולונסקי, יעל פרי וליאור לוין כיתה: ט'6

Big image