De 4 C's bij Online marketing

Communicatie, convenience, consumentenbehoefte, en cost

Communication

Communicatie. In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden, gemakkelijk klachten in kunnen dienen en op een laagdrempelige wijze contact kunnen zoeken. Communicatie omvat in deze mix ook alles wat met communicatie te maken heeft.

Convenience

Gemak van de klant. De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af. Dit geldt uiteraard niet voor specialty goods. Een winkel of webshop die thuis bezorgd, tijdens avonduren, steekt in op het gemak van de klant.

Customer Solution

Consumentenoplossing. Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit consumentenvisie. Een productvoordeel is namelijk pas van toepassing als het bij de juiste consument wordt gebruikt.

Cost to Consumer

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het (vervelende) consequenties voor mijn dagelijks leven? Elke consument maakt hierin zijn eigen berekening op basis van zijn eigen waarden.

Van P naar C

Nog even kort de verschuiving in de marketingmix:

· Product wordt consumentenoplossing.

· Prijs wordt kosten voor de consument.

· Plaats wordt gemak van de klant.

· Promotie wordt communicatie.

De bedrijven waren meer product(ie) georiënteerd. Dit is in de loop der jaren veranderd en bedrijven nemen nu niet meer hun product of dienst als middelpunt, maar de individuele consument en het maatschappelijk welzijn. Ook om deze reden moest de marketingmix aangepast worden (Van P naar C).

The 4 C's of Marketing