Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen.

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens waaronder het geheugen, stemming en gedrag.

De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen

Wat zijn de signalen van dementie?

  • Geheugenproblemen
  • Problemen met taal
  • Verstoord dag-nachtritme
  • Minder goed voor zich zelf zorgen
  • Verandering in gedrag of stemming

Wat zijn de vormen van Dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.Diagnose

De diagnose dementie wordt gesteld bij een ernstige geheugenstoornis in combinatie met minstens één ander probleem: een verstoord taalbegrip, voorwerpen niet meer kunnen herkennen terwijl de zintuigen nog werken (agnosie), meervoudige handelingen niet kunnen uitvoeren (apraxie) en problemen met het intellectuele vermogen (plannen, regelen en abstract denken). Voor de diagnose moeten deze problemen het dagelijks functioneren in enige mate verstoren.

De diagnose dementie kan met grote zekerheid gesteld worden in geheugenpoliklinieken en alzheimercentra. De hier genoemde vormen van dementie kunnen worden onderscheiden door middel van gedragstesten en -observaties in combinatie met beeldvormend onderzoek en onderzoek van hersenvocht.

Behandeling

Dementie genezen is nog niet mogelijk. Behandeling is erop gericht de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. De vraag is dan ook: op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel? Er wordt vaak naar gestreefd om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te houden, in een vertrouwde omgeving. Er zijn veelbelovende resultaten van onderzoek hiernaar.

Medicijnen

Bij de ziekte van Alzheimer en de dementie met Lewylichaampjes zijn medicijnen geïndiceerd die volledig vergoed worden, maar alleen voorgeschreven mogen worden door een specialist, meestal werkend in de geheugenpoli of alzheimercentrum. Het doel van deze medicatie is de symptomen te verbeteren dan wel gelijk te houden. De reacties van patiënten op deze medicijnen kunnen erg verschillen en zijn helaas niet te voorspellen. Daarom dient regelmatige controle (doorgaans eens per drie tot zes maanden) plaats te vinden.

Voor de overige vormen van dementie zijn geen specifieke medicijnen beschikbaar. Wel zijn er medicijnen beschikbaar wanneer er sprake is van angst, rusteloosheid, slaapproblemen, hallucinaties of wanen.