Duurzaamheid les 3 'Dicht bij huis'

podium en evenemententechniek 20 november 2014

(eerst korte herhaling inhoud vorige les) en dan... Ga naar; WNF voetafdruktest-wereldnatuurfonds 40 min.

Aan het eind van de test zie je hoeveel aardbollen jij nodig hebt voor huidige levensstandaard .

Bekijk de tips die het WNF geeft aan jou?

Welke zijn dat? Schrijf ze op de flaps die in de klas hangen!

A-gedrag en C gedrag; lees de uitgereikte tekst 30 min.

Als je kijkt naar 'duurzaamheid' ben jij dan iemand die het allemaal laat gebeuren , of ben jij iemand die zich onderdeel weet van het geheel, de wereld, en die zich daardoor ook een beetje mede eigenaar voelt van deze wereld?


(duurzaamheid is niet iets dat jij zou moeten doen, maar ben je bewust dat jij je eigen regie (autonomie) in handen hebt!)

Duurzaamheid on stage? 60 min.

Maak een groep van 4 studenten en onderzoek het volgende ;


1. Waaraan wordt er in een A. theater B.pop-podium C.festival in zijn algemeenheid energie verbruikt?

2.Geef zo veel mogelijk tips aan het theater, poppodium, festival om deze energie uitgaven te verminderen.


Zet je resultaat op een flap.


Gebruik als bron: Duurzaamheid in de theatertechniek

en: Zichtlijnen en Duurzaamheid

Xstream-duurzaamheid-ondernemen.

en????

Dan nog een filmpje...liedje duurzaamheid