מעבר חצייה

חוצים בטוח

מהו מעבר חצייה?

מעבר חצייה הוא מסלול מעבר בטיחותי להולכי רגל בחצייתם כביש.

לי זה מובן חוצים בשחור לבן.

פסים לב

זה סימן לחיים. עצור,מבקשים לעבור.