Teadmusloome

Teadmusloome mõiste


13
Interaktiivne plakat – teadmusloome

kirjutas Moonika Nerman &emdash; 13. Mar 2014


Minu ülesandeks oli luua tackk.com keskkonnas interaktiivne plakat teadusloomest.

Plakati leiab siit.

Teadmusloome (knowledge building) on protsess, mille käigus läbi koostöö ja argumenteerimise sünnivad uued teadmised. Tedmusloome tulemusi jagatakse alati teistega ja selle kohta antakse loojatele tagasisidet. Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993).

Teadmusloome jaoks olulised põhimõtted:

  • Vastused peituvad õppijates.
  • Teadmus luuakse varasema teadmise põhjal.
  • Probleemid on reaalsed.
  • Ideed on reeglina uuenduslikud.
  • Erinevad ideed lisavad arutellu mitmekülgsust.
  • Parimad ideed kerkivad arutelus pinnale.
  • Grupis osalejad leiavad ise parimad lahendused.
  • Ühine vastutus liidab grupi.
  • Otsustamine on demokraatlik.
  • Kriitika on vajalik uute teadmiste sündimiseks.
Knowledge Forum
Big image
Building knowledge: constructivism in learning
Mart Laanpere - 21.sajandi kool: personaalne õpikeskkond, e-õpik ja teadmusloome