מנהגי פסח

רוני והדר

מנהג 1

לנקות את הבית מחמץ בגלל שלבני ישראל לא היה זמן לאפות חמץ אז הם הכינו מצות ובגלל שמצות זה בלי חמץ רצו לשמור על המנהג הזה ולכן מנקים את הבית מחמץ.

מנהג 2

לקרוא בהגדת פסח בשביל להיזכר במה שקרה ליהודים במצרים.
Big image

מנהג 3

אכילת קערת פסח כדי להזכיר את הסבל של בני ישראל במצרים.
Big image

מנהג 4

אכילת מצות מפני שבני ישראל לא הספיקו להכין חמץ אז הם הכינו מצות ולכן אנחנו אוכלים מצות, כדי להזכיר את יציאתם ממצרים.

מנהג 5, מאוד חשוב!!!!

"והגדת לבינך" בשביל שכל דורותינו יזכרו וידעו את סיפור יציאת מצרים.
Big image