Tööstuslik pööre Euroopas

Mari-liis Karu 8b

Tööstuslik pööre-mis? kus? millal? kuidas? Levik?

Tööstuslik pööre on üleminek tööstuslikule tootmisele. Sai alguse Inglismaalt 18.sajandi teisel poolel. Uute masinate leiutamine ja kasutuselevõtt võimaldas kaupu üha kiiremini ja odavamalt tootma. Muutused toimusid põllumajanduses, elektris,transpordis, tekstiilitööstuses.

Põllumajandus

Võeti kasutusele uued maaharimisviisid ja põllukultuurid. Olulist osa etendasid masinad ja uued tehnilised leiutised. 19.sajandi esimesel poolel hakati laialdaselt kasutama raudatra. Põllutööd lihtsustasid külvi- ja viljapeksumasin. Põllumajanduse areng suurendas põllumajandussaaduste tootmist. Nii oli võimalik toita pidevalt suurenevat tööstusega tegelevat elanikkonda.

Transport

Arenesid raudteed. 19.sajandi algul katsetatud vedurit kasutati esialgu kaevandustes söe vedamiseks. Esimene raudteeliin rajati 1825.aastal Inglismaal. 1830. aastatel algas ulatuslik raudteevõrgu rajamine paljudes Euroopa riikides. Raudteed soodustasid tööstuse arengut ning avardasid oluliselt inimeste liikumisvõimalusi. Selle abil oli võimalik toorainet ja valmistoodangut vajalikesse kohtadesse vedada. Raudteede kõrval etendas olulist rolli ka veetransport. 19.sajandi teisel poolel leiutasid RUdolf Diesel ja Carl Benz diisel- ja bensiinimootori ning algas auto võidukäik. 20.sajandi alguses tulid kasutusele liinibussid ja veoautod.

elekter

Alessandro Volta leiutas 1800. aastal esimese elektrielemendi ehk patarei. MIchael Faraday leiutas aga elektrigeneraatori, mis võimaldas elektrit toota suurtes kogustes ja hiljem leiutas ta elektrimootori. 1879.aastal valmistas ameeriklane Thomas Alva Edison töökindla eletrilambi. 19,sajandil hakati elektrit juba kasutama tänavate valgustamiseks. 1876.aastal leiutati telefon. sajandivahetusel kasutasid telefoni juba ligi pooled Ameerika Ühendriikide elanikud. 19.sajandi teisel poolel leiutati ja võeti kasutusele veel heli salvestamise aparaat ning raadio. 1895.aastal sündis kinokunst.

James Watt

1.Sündis 19. jaanuar 1736 ja suri 19. august 1819.

2. Oli šoti insener.

3. Leiutas uut tüüpi aurumasina.

4. 1775. aastal hakkas ta koos inglise ettevõtja Matthew Boultoniga aurumasinaid tootma.

5. Watti aurumasin tõi pöörde Suurbritannia tööstusesse.

6. Terastootjad kasutasid tema masinat suurte haamrite liikumapanemiseks.

7. Tema auks on saanud nime võimsuse mõõtühik vatt.

8. Abiellus Margaret Milleriga 1764.aastal.

Kapitalism

Kapitalismi eeldus oli turule orienteeritud tootmine. Arendasid kapitalistid. Selle kasumi suunavad nad uuesti tootmisse, et saada veel suuremat kasumit. Vaba palgatööjõud. Toetasid enamasti liberaalid. Ebavõrdusus ühiskonnas-palju kapitalismi vastaseid. Väike palk, kurnav töö, kasumit saavad ainult omanikud.

Tarbimisühiskond

Osteti kaupa mittevajaminevaid kaupu- mööblit, laudlinu jpm. Reklaamiti kaupu. poodeldi lihtsalt ajaviiteks. Ka vaestel oli võimalus kaupu osta. Parfüümid, käekellad, laste mänguasjad, jalgrattad, kirjutusmasinad, õmblusmasinad, habeajamisriistad, sööginõud.

Tööliste võitlus oma õiguste eest

Streikimine ja oma õiguste kaitsmine oli keelatud. Streikide osavõitjate arv kasvas väga kiiresti. Tööliste ebameeldivused olid palk, taheti pikemat puhkeaega, paremat haridust, hügieeni, vabrikusööklaid, masinate täiustamist ja palju muud. Neid ei esindatud riigile või valitsusele, vaid tööandjale.

Lapstööliste töötingimused

Vabrikutes ei töötanud alati täiskasvanud, vaid ka alaealised lapsed. Lapsi kasutati vabrikutes ja kaevandustes alates 8-10 aastaselt ja neil olid peaaegu samad kohustused, nagu ka täiskasvanutelgi. Laste tööpäevad olid sama pikad, nagu ka meestel ja naistel. Nad pidid ärkama kell 3-4 hommikul ja nende tööpäev kestis 11-12 tundi järjest.

Muutused linnaühiskonnas

Linnad muutusid töö- ja kaubanduskeskusteks. Elamistingimused muutusid paremaks. Hakati rajama kanalisatsioone jne. Tuli kasutusele raudbetoon, gaasilaternad (tänavavalgustus). Elekter arenes. Püsisid kehvad sanitaartingimused, korteriolud, epideemiad, kuritegevus, kerjamine jms.

Tööstusliku pöörde tagajärjed: positiivsed ja negatiivsed

POSITIIVNE

Inimesed said nüüd kasutada masinaid, et kiiremini valmiks töö. Inimesed ei pidanud oma tööjõudu enam kasutama, vaid masinad hoopis tegid seda.

NEGATIIVNE

Kasutati lapstööjõudu. See tähendab, et inimesed töötasid päevas 12-13 tundi ja puhkepäevad olid ainult pühapäevad.