צייד לא חוקי

בארץ ובעולם בני אדם לוקחים רובה ובחוסר אחריות צדים בע"ח

צ לןמחןלח
אסור לצוד בישראל - רשות הטבע והגנים