Compartint bones pràctiques...

Newsletter Escola Guerau de Liost

LES WEBQUEST A CINQUÈ I A SISÈ

Des de fa un temps les mestres de 5è i de 6è estan implantant aquesta metodologia de treball perquè els alumnes desenvolupin els projectes de medi d'una manera més motivadora i enriquidora.

Què és una webquest?

Una WQ és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

EXEMPLES DE WQ QUE S'ESTAN DUENT A TERME A L'ESCOLA

La WQ de 6è: L'Edat Moderna

Més informació...