Cheyney Group Design & Development

Cheyney Group Design and Development Produkter og tjenester (Part 2)

Slip Skivehjuler

Slipeskjærehjulene rotere ved ekstremt høye hastigheter, slik at uregelmessigheter i tettheten av hjulet (det vil si, ujevn eller lav-densitet i den) kan utgjøre en fare for brukerne. Cheyney har integrert røntgenmåling av et hjul masse med laser måling av sin tykkelse for å kunne nøyaktig kart tetthet over hele tingen. Kort sagt, bestemmer prosessen stedet tettheten av hvert punkt alt over en 0,5-mm matrise over hele overflaten av hjulet. Systemet ender opp med mer enn en halv million skannet på hvert hjul, som en del av en in-line inspeksjon og kvalitetskontroll prosessen poeng.

Hele prosedyren blir benyttet som en del av en overvåkningsprosess for å fastslå en jevn avsetning av det slipende materiale i ferdige produkter.


Generelt, tilbyr Cheyney en 3-lags service til sine kunder utnytte sine røntgenutstyr. Den første er design og produksjon av automatiske røntgen inspeksjoner systemer som egner seg for et bestemt behov. den kan også gi utleie av røntgensystemer , metalldetektorer, ved innsjekking weighers, og kombinasjonssystemer av disse tidligere nevnte maskiner. Til slutt kan det gi røntgentjenester under en kontrakt avtalen. Derfor, om du har kapital til å kjøpe disse utstyr, noe selskap kan fortsatt utføre de nødvendige kontrollrutiner i henhold til leie-eller tjeneste-kontrakt alternativer.


Cheyney sikkert vet å dekke markedets behov med sine allsidige 3-lags pakker. Faktisk er Cheyney i ferd med å lansere et nytt program i nær fremtid som kan gi støtte, opplæring og lokale servicefasiliteter i Nord-England. Som sine produkter er i vekst, er selskapet også utvide sitt marked omfang til å komme flere og flere lokaliteter i Storbritannia.


Å se hvordan Cheyney tilpasser seg behovene til industri ved å justere sin evne til å gi disse behovene, er kundene sikret at de har et selskap som vil møte deres krav til minste detalj.


Effektivitet og sikkerhet er ikke bare målinger av et selskaps bekymring for sine kunder; de er merkene av ekte profesjonell utførelse i alle områder.