הווקטור האלגברי

המורה ויקטור וינוקור

וקטור אלגבריהגדרת וקטור - קטע בעל כיוון נקרא וקטור.
הנקודה שממנה מתחיל הוקטור נקראת מוצא הוקטור והנקודה שבה מסתיים הוקטור נקראת סופו של הוקטור


רקע היסטורי

תורת הוקטורים התפתחה כענף במתמטיקה במאה השבע-עשרה, וקיבלה תנופה באמצע המאה התשע-עשרה, בהקשר לחקר תופעות חשמליות.

תורה זו משמשת בנושאים רבים, ביניהם פיסיקה, אסטרונומיה, תורת הזרימה, כלכלה, ועוד.

תורת הוקטורים רלוונטית גם לפרקים שונים בתוכנית הלימודים בבתי הספר התיכון: גיאומטריה, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה, גיאומטריית המרחב, ומספרים מרוכבים.


  • וקטור אלגברי

את הווקטור הגיאומטרי ניתן להציג גם בצורה אלגברית (וקטור אלגברי) שמוצאו ב-(ראשית הצירים) וסופו בנקודה כלשהי B.

לדוגמא, נתאר את הווקטור .
מוצאו של הווקטור בראשית הצירים
וסופו בנקודה במרחב בה .

Big image

וקטור אלגברי

את הווקטור הגיאומטרי ניתן להציג גם בצורה אלגברית (וקטור אלגברי) שמוצאו ב-(ראשית הצירים) וסופו בנקודה כלשהי B.

לדוגמא, נתאר את הווקטור .
מוצאו של הווקטור בראשית הצירים
וסופו בנקודה במרחב בה .