Physical Therapy

Help people recover.

Translation - Icelandic to English

Icelandic:

Meðferðir sjúkraþjálfara

Sjúkraþjálfun er starfsgrein á heilbrigðissviði sem byggist á þekkingu á stoðkerfi og hreyfikerfi líkamans. Hlutverk sjúkraþjálfara er að greina, meta og meðhöndla verki, misvægi í stoðkerfi og truflun á starfrænni færni. Meðferð byggir á greiningu vandans. Sjúkraþjálfarar beita fjölbreyttum aðferðum til að bæta líkamsástand og draga úr verkjum. Markmið meðferðar er m.a. að bæta líkamsstöðu, bæta styrk og úthald vöðva, viðhalda eðlilegum liðleika liða, mýkt og lengd vöðva, bæta hreyfistjórn sem og almenna líkamlega færni.

Dæmi um meðferðir sjúkraþjálfara eru:

Leiðrétting líkamsstöðu
Hreyfistjórnun
Mjúkpartameðferð
Liðlosun
Stöðugleikaþjálfun
Bylgjumeðferð
Rafstraumsmeðferð
Nálastungur

Alhliða endurhæfing
Sjúkraþjálfarar líta á einstaklinginn í heild sinni og samspil hans við sitt nánasta umhverfi þ.e. athafnir daglegs lífs og umhverfi. Í endurhæfingu er tekið mið af þörfum hvers og eins, því þarfir einstaklinga eru ólíkar. Dæmi um það eru að fimleikastúlka þarf t.d. að hafa meiri liðleika en almennt gerist og vöruflutningamaður þarf að hafa meiri vöðvastyrk en t.d. skrifstofumaður.
Endurhæfing felur í sér þrjá meginþætti: greiningu, meðferðaráætlun og meðferð/aðgerðir.

Greining byggir á sögu og nákvæmri skoðun á hreyfi- og stoðkerfi líkamans. Nákvæm greining er gerð á vandamálum einstaklingsins, athugun á getu hans, þörfum og væntingum.

Meðferðaráætlun er sett upp miðað við niðurstöður skoðunar. Markmið verða að vera miðuð við getu og þarfir einstaklingsins. Hann þarf að sjá tilgang í því sem stefnt er að. Jafnframt þarf einstaklingurinn að vera virkur og ábyrgur í öllum ákvörðunum varðandi áætlunina.


English :


Physical Therapy treatments

Physical Therapy is a health care profession that is based on knowledge on musculoskeletal and body movements. Physical therapist role is to examination, identify, diagnose and treat pain, musculoskeletal imbalance and disturbance of functional skills. Treatment is based on diagnosis of the problem. Physical therapists use diverse methods to improve the physical condition and reduce pain. Treatment goals are to improve posture, improve muscle strength and endurance, mobility, elasticity and length of muscles, improve general physical skills.

Examples of physiotherapy treatments are


Correcting posture
Motion Management
Soft Part Treatment
Stability Training
Wave Treatment
Electric shock treatment
Acupuncture

Comprehensive Rehabilitation

Physicians look at the person as a whole and its relationship with its surroundings, activities of daily life and the environment . The rehabilitation takes into account the individual needs , the needs of every individuals are different. Like for example gymnasts must have better flexibility and mobility than other people and truck driver needs to have more muscle than, for example office man.

Rehabilitation requires three main areas, that is : diagnosis, treatment and therapy/ functions.

Diagnosis is based on patients history and careful review of the mobility and skeletal body . Detailed analysis is made of the problems of individual examination of his abilities , needs and expectations

Treatment plan is based on the results of the inspection. The goal must be based on ability and needs of the patients. He needs to see the purpose of the pursued. Furthermore, patient needs to be active and responsible for all decisions regarding the program.I choose this text because I liked it and it basically says in short words what Physical Therapy is. Talks about Physical Therapy treatments and gives a example of few treatments that Physical therapist have to offer. You can also read little about rehabilitation in this text. This is a interesting text about Physical Therapy. I read the text in Icelandic and translated it. I didn't translate it word by word,I translated it so it would have the same meaning.

Translation - English to Icelandic

English:


Improve Balance and Prevent Falls

Falls among the elderly are prevalent, dangerous, and can diminish their ability to lead an active and independent life. According to the National Aging Council, about one in three seniors above age 65, and nearly one in two seniors over age 80, will fall at least once this year, many times with disastrous consequences. A physical therapist can help you prevent falls by designing an individualized program of exercises and activities with an emphasis on strength, flexibility, and proper gait.

Balance may be improved with exercises that strengthen the ankle, knee, and hip muscles and with exercises that improve the function of the vestibular (balance) system.

Once a physical therapist has reviewed a complete medical history and conducted a thorough examination, he or she will develop a personalized plan of care. This may include a walking regimen with balance components such as changes in surfaces/terrains, distance, and elevations; Tai Chi (which emphasizes balance, weight shifting, coordination, and postural training); and aquatics classes geared toward balance and coordination. The physical therapist also may teach specific strengthening and balance exercises that can be performed at home. If necessary, the physical therapist will refer you to other medical professionals, such as an ophthalmologist or neurologist.


Icelandic:


Bæta jafnvægi og koma í veg fyrir byltur

Byltur meðal eldri fólks eru algengar, hættuleg og geta jafnvel dregið úr getu þeirra til að lifa virku og sjálfstæðu lífi.

Samkvæmt almenna öldrunar ráðinu, er um það bil einn af hverjum þrem einstaklingum sem er eldri en 65 ára og næstum því einn af hverjum tveimur einstaklingum sem er eldri en 80 ára sem munu detta að minnsta kosti einu sinni á þessu ári. Það getur verið fall með hörmulegum afleiðingum.

Sjúkraþjálfari getur hjálpað til í að koma í veg fyrir byltur með því að búa til einstaklingsbundið prógram með æfingum og starfsemi sem byggist á styrkleika, sveiganleika og réttu göngulagi.
Það er hægt að bæta jafnvægið með æfingum sem strykrja öklu, hné og mjaðma vöðva. Æfingarnar sem bæta virkni jafnvægiskerfi líkamans.

Þegar sjúkraþjálfarinn hefur farið vel fyrir sjúkrasöguna og framkvæmt nákvæmna skoðun, mun sjúkraþjálfarinn búa til einstaklingsbundið áætlun um umönnun.

Í þessu getur verið alskonar göngu meðferðir til dæmis með breytu undirlagi, fjarlægð og hækkun. Tai Chi sem leggur áherslu á jafnvægi, þyngdarbreytingu og samhæfingu. Svo líka vatnsæfingar til að bæta jafnvægi og samhæfingu.

Sjúkraþjálfarinn mun einnig kenna einstaklingum sér styrkaræfingar og jafnvægisæfingar til að framkvæma heima hjá sér. Ef honum þykir nauðsynlegt mun hann benda þér á að fara og hitta aðra sérfræðinga, eins og taugasérfræðing eða augnlækni.


I choose this article because I liked reading more about balance and what people can do to prevent from falling. I work with old people and I know that their balance is sometimes not good. Some people use walkers or crutches to improve their balance. I found this text interesting and fun to read.

Interview

I choose to interview my dad, Baldur Rúnarsson. He has been in Physical Therapy for almost a year now. He got injured about a year ago in a 4 wheel accident. He has been on crutches for almost a year. He is 41 years old and he hopes to get better soon and loose the crutches and start walking normally. I asked him about his experience in Physical Therapy and how he likes it. • How long have you been in Physical Therapy?
  - About 10 months
 • How often do you go?
  - About 2 times per week and I went to a Rehabilitation clinic called Kristnes and was there for about 7 weeks and I was in Physical Therapy on Monday-Friday.

 • What are you doing when you go see your Physical Therapist?
  -wave treatment ,Electric shock treatment, acupuncture, motion management

 • Has going to Physical Therapy helped you get better?
  - Yes it has helped but I still have a long way to go to get full recovery

 • Why are you going to Physical Therapist?
  -I hurt my leg when I was in a 4 wheel accident.

 • Do you like your Physical Therapist?
  -He is great and has helped me a lot

 • Do you thing that you can get your full strength back?
  -I sure hope so

 • Anything else you want to add?
  -Yes, going to Physical Therapy and seeing improvement does not only help your body getting better it also helps you get mentally

Big image

Summaries from Ted.com


5 ways to kill your dreams is a lecture about myths to ensure your dream projects will never come to fruition. Brazilian entrepreneur Bel Pesce speaks in this lecture. She talks about 5 ways how not to follow your dreams. First one she talks about is to believe in overnight success. Second one is to believe that someone else has the answer for you. No one else has the perfect answer for your live. Third one is to decide to settle when growth is guaranteed. so work harder when you are growing. Fourth one is to believe that the fault is someone else's. Fifth one is to believe that the only things that matter are the dreams itself. Live is never about the goal itself it's about the journey. Yes you should enjoy the goal but when you fully want to succeed you should enjoy every moment that lead up to your goal. In the end she said believe my if you do those five things you will destroy your dreams.I choose this video because I like what she is saying about how to kill your dreams. I sure hope I won't kill my dreams and those five things that she said would kill your dreams made a lot of sense. Of course it will kill your dreams if you don't enjoy the journey that lead up to your success. I will try to make my own decisions, and not to expect that someone else has the answer for me.Want to be happy? Be grateful is video were Brother David Steindl-rast a monk and interfaith scholar says that the one thing that all humans have in common is that each of us wants to be happy. He said that happiness is born from gratitude. This is a educational, inspiring lesson in slowing down, looking where you're going and what you are doing, and most of all, being grateful. Some people have a lot of things and they always won't more and forget to be grateful with what they have. The key to being happy is bee grateful and live gratefully. Every moment is a given moment, it's a gift that is most valuable gift that is ever given to us. You should be very grateful for the opportunity to be a live and have time to do things. We hold the key to our happiness with our own hands and the opportunities that we have. We shouldn't be grateful for everything for example for war, or loss of a friend or family member or unfaithfulness. But try to be grateful to rise and be grateful for the time we have, to learn, to work and to love. The method to being grateful is to stop, look, go. But we forget to stop, we rush through are live and forget to stop. So stop, look around you and go.I choose this video because it makes a lot of sense what he is saying. We need to be grateful for every moment that is given to us. We don't know when we don't have more time and how long our time is here on earth. People should be grateful for what they have, not everyone have water to drink everyday or food to eat like we here in Iceland have. Some people don't even have roof over their head. I'm going to remember to be grateful for the things that I have in my life. I'm going to use my time carefully because I don't know when my time is up.


I think we all need pep talk is inspirational video. 9 year old boy commands people to wake up, listen to your beating heart and create something that will make the world awesome. He says that the world needs you to stop being boring! Everyone can be boring. He says that if live was a game, are we all on the same team? He quotes Journey and Journey said, don't stop believing unless your dream is stupid. You should keep on going! No matter what. This is your time, this is my time, this is our time ! We were made to be awesome! You just need pep talk!

I choose this video because this kid is very inspiring and he is only nine years old. He talks about that you shouldn't give up, no matter what. We are all on the same team, and that makes a lot of sense. Of course we are all on the same team, we are all just trying to do our very best, living our lives. We all need some encourages from other people and create something that will make us awesome.